Пак се връщаме, слизаме пак в градовете - сред потоците бесни коли, в суетата. Покорени, зад нас вдигат ръст върховете. И при тях, в планините, остават, остават сърцата. А ненужния спор оставете - всичко вече доказал съм аз: най-красиви са днес върховете, недостигнати още от нас. Сам в беда кой би искал да се озове? Как ще тръгнем, нечули зова на сърцата? Покорени, зад нас вдигат ръст върховете... Е, дори боговете са слизали върху земята. А ненужния спор оставете - всичко вече доказал съм аз: най-красиви са днес върховете, недостигнати още от нас. С колко песни, слова, с колко светъл подем планините ни викат при своята същност. Но се спускаме ний - кой за дни, кой - съвсем, просто всеки от нас трябва да се завръща. А ненужния спор оставете - всичко вече доказал съм аз: най-красиви са днес върховете, недостигнати още от нас.
© Добромир Тонев. Превод, 1984