Кой твърди: "Всичко тук изгоря, не засявайте вече полята"? Кой твърди, че Земята умря? Не, стаена е само Земята. Колко майчинство в тези недра - все едно да изчерпиш морето. Кой повярва, че тя изгоря? Не, от мъка е черно полето. От траншеите - разрез в плътта, от снарядите - рани огромни. И Земята, попила кръвта, много мъки неземни запомни. Тя търпи, ще надмогне смъртта - не отписвайте вече Земята. Кой твърди, че без песни е тя, че навеки ще спи в тъмнината? Ще жужи тя, тъй както жужа, всяка рана е неин одушник, та нали тя е нашта душа - как да стъпчем душата с ботуши. Кой твърди, че Земята умря? Не, стаена е само Земята...
© Добромир Тонев. Превод, 1984