Аз всяко любопитство ще спестя, въпросите ви няма да отмина. Жена ми е от Франция, но тя е по произхождение рускиня. Любовници? Не, нямам засега. Дали ще имам? Може би, не зная. Не пия две години. Докога? Не знам дали ще издържа до края. Не, не живея край «Сокол», но и във Париж не съм живял... Подпитвате заобиколно? По-пряко някак бик желал. Аз отговори искрени ще дам, ще бъда прям като в изповедалня. В тефтерите ви капе слюнка - знам, ще питате сега за мойта спалня. Един се изчерви, ала поде: - До днес изневерявал ли сте вие? И сякаш е надникнал зад перде или под спалня с микрофон се крие. Не, не живея край «Сокол», но и във Париж не съм живял... Подпитвате заобиколно? По-пряко някак бик желал. Към главното! Един със скромен вид, свит в ъгъла, повита с тон любезен: - Какво, простете, имате пред вид в онази строфа там, в онази песен? Не е възкръснал, казвам, в мен Езоп. Бях откровен, какво се суетите! Не крия кукиш аз във своя джоб: обръщам джоба - да се убедите! Не, не живея край «Сокол», но и във Париж не съм живял... Подпитвате заобиколно? По-пряко някак бик желал.
© Добромир Тонев. Превод, 1984