Аз във зли боеве половината свят извървях, изпълзях с батальона, и за мойте заслуги се върнах назад, към дома, в санитарни вагони. Ето - вижда се родния праг - камионът пред къщи пристига. Аз немеех и гледах над покрива как по-различно димът се издига. Но прозорците нямаха сили да спрат поглед в мен. И стопанката - също. Не припадна тя в сълзи на силната гръд, само плесна с ръце - и във къщи. И залаяха псета по мен. В полутъмния пруст, пред вратата, в нещо чуждо се спънах, прекрачих вдървен, но не можех да мръдна нататък... Там един неприветлив стопанин видях, който с мойто место разполага. С мой пуловер, до него - жена ми... Разбрах за какво бях облаян на прага. Значи, докато аз пълзешком съм напредвал - навъсен - през риска, всички вещи разместил е той в моя дом, подредил ги е както си иска. Чрез могъщия бог на войната снаряд след снаряд в нас изстреля небето. Ала смъртната рана дойде изотзад и застина измяна в сърцето До земята им се поклоних и едва си отворих устата: «Извинете, че в този чужд дом се отбих, вероятно съм сбъркал вратата. Мир на вашия дом пожелавам, любов, разбирателство, хляб на софрата.» Той едва ли ме чу - този мой благослов бе за него в реда на нещата. С пода заедно се олюлях. Но не тръшнах вратата. Когато си отидах, прозорците само видях как поглеждат след мен виновато.
© Добромир Тонев. Превод, 1983