Там кръстове никой не вбива в пръстта, не чуваш вдовишките вопли. На тях някой носи букети с цветя, тях Вечният огън ги топли. Където войната ора е тежък плуг, днес плочи гранитни са впити. Една персонална съдба няма тук - в една са се слели съдбите. Ти в Огъня виждаш горящия танк, ти виждаш - изгаря селцето, Смоленск в обвития в пламък Райхстаг, пламтящо - на воина сърцето. Не плачат вдовици по тези места: уверено стъпва тук всеки. Тук кръстове няма забити в пръстта - нима от това е по-леко?..
© Добромир Тонев. Превод, 1984