Векове и епохи наред този свят се стреми по-далеч от студа, към уют. Но защо тези птици на север летят, щом открай време птиците тръгват па юг? Те не търсят известност, величие. Под крилете им свършва ледът и откритото щастие птиче е за награда след дългия път. Но защо не ни хващаше сън? И какво ни подгоня по тази висока вълна? Не сме виждали северното зарево - то е толкова рядко, че няма цена. Гладни чайки блестят като мълнии. Наште шепи са празни. Но тук за награда след всяко безмълвие непременно ще има звук. Как отдавна сънувахме в бяло, снегът е затрупал в очите ни всеки нюанс. Ослепяхме отдавна, но идва мигът да прогледне тук всеки от нае. Тука няма да има мълчание. Слабостта ще ни пусне от плен. Срещу нощите на отчаяние - за награда - полярен ден. Север. Воля. Надежда. Безкраят зове. Сняг без кал, като дълъг живот без лъжи. Няма гарван очите ни тук да кълве - не се въдят насам тези твари божи. Неповярвалите в прорицатели и поели по пътя нелек - тук, в награда за самотата си, непременно ще срещнат човек.
© Добромир Тонев. Превод, 1984