Достъпен съм за целия салон. Пристъпвам към привична процедура: икона уж е този микрофон, з днес стоя като пред амбразура. Не му допадам аз, от моя глас навярно всички са се отегчили. И знам, ако излъжа в нещо аз, безжалостно лъжата ще усили. Бие в кръста рампата с лъчите, злостните фенери - във очите, и прожектор ребром ме слепи, в край мен - кипи! Той, дяволът, е с безотказен слух, способен да усети фалш до йота. Макар за мойте грижи да е глух, аз честно ще изпея всяка нота. Особено хрипти днес моя глас, но риск не бих поел с височините. Че щом си изкривя душата аз, той няма да изправи кривините. Бие в кръста рампата с лъчите, злостните фенери - във очите, и прожектор ребром ме слепи, в край мен - кипи! И микрофонът с гъвкавия врат върти пред мен главичката си змийска. И хапе, ако забележи спад. Да пея до побъркване ли иска? Не се движи, внимавай с всеки жест... Змия си. По езика те познавам. Но аз съм змиеукротител днес, не пея песни - кобри укротявам. Бие в кръста рампата с лъчите, злостните фенери - във очите, и прожектор ребром ме слепи, в край мен - кипи! И като птиче лакомо и зло той звуците кълве от дробовете. Куршум ще шибне в моето чело. Китарата - ще ми държи ръцете. Това не означава кран, покой. Какво е моя микрофон, кажете! Кандило пред лицето ми е той, но аз не съм светец и той не снети. Бие в кръста рампата с лъчите, злостните фенери - във очите, и прожектор ребром ме слепи, в край мен - кипи! С най-прости гами пея и за миг ако не е до края искрен тона, аз получавам в този миг плесник от стихналата сянка микрофонна. Към мен - очи от целия салон. Покой ли да очаквам или буря? Икона уж е този микрофон, а днес стоя като пред амбразура. Бие в кръста рампата с лъчите, злостните фенери - във очите, и прожектор ребром ме слепи, в край мен - кипи!
© Добромир Тонев. Превод, 1984