Със странен вкус и интереси странни, аз често мога, вече съм разбрал - в един и същ момент да ям стакани и Шилер да чета в оригинал. Два полюса, два "Аз"-а ме терзаят, съвсем различни хора, врагове. Ако балет единият желае - към хиподрума другият зове! Изключвам свойто второ "Аз", щом в първо лице живея аз - по образец. Но често се отскубва то и бързо доказва, че е с облик на подлец. Преборвам се, мерзавеца потискам. О, неспокойна, сбъркана душа! Страхувам се, че може, без да искам, не второто си "Аз" да заглуша. А щом докрай душата си разкрия, то келнерките във такива дни ми дават алкохол на вересия, погалват ме безкористно жени. По дяволите всички идеали - пак ставам нетърпим и грубиян. И пак седя и тъпо ям бокали, а Шилер е под масата заврян. ...Но - делото тече, съдът - навъсен. Аз, гражданино съдия, твърдя пред вас не аз разбих витрината, кълна се, разби я мойто подло второ "Аз". Поне да е условно! Умолявам съда да бъде по-малко дребнав. Ще бъда зрител тук, ще наминавам дори и при съдийския състав.
Заклевам се пред всички откровено: ще утроя старанията аз - ще се преборя с тази раздвоеност и с моето не мое - второ "Аз".
Аз повече не ще троша витрини и хорските лица - пиши така! - и двете мои болни половини в една душа ще слея отсега. Ще го изкореня и непременно ще стана друг, ще се пречистя аз! Това е чуждо вюро "Аз" за мене... Не! Не това е мойто второ "Аз".
© Добромир Тонев. Превод, 1984