Корабите ще спрат и ще легнат на курс - към дома, към дома - през най-лютото време... А след месеца шест, ще се върна и аз, за да тръгва отново, да замина отново без време. Да, завръщат се всички без другарите верни... Без най-любимите и предани жени... Да, завръщат се всички, но мечтаните не! Аз не вярвам в съдбата, а в себе си още по-малко... Но аз искам да мисля, че съвсем не е тъй, че горещите кораби ще излязат от мода... Ще се върна, аз знам, И ще пея, да, знам, Преди месеца шест да отминат...
© Живка Балтаджиева. Превод, 1977