И в слънце, и в буря - щом трябва, то трябва - Отплуваме ний не за ден, не за два... А брега в маргарити, в детелини, ах, такава зелена трева... Но и птиците литват на север, вече сити от топлина... Ний няма да стъпим на пристан щом трябва. Ний Босфора няма да видим, далечна Канада... Реже бурите нашият сейнер, Ах, горчи ни без тебе, земя... Но и птиците литват на север, Вече сити от топлина... Тъгуваш за в къщи - не трябва, не бива! Защо не за ден или два ти отпътува? А брега в маргарити, в детелини, ах, такава зелена трева... Но и птиците литват на север, вече сити от топлина...
© Живка Балтаджиева. Превод, 1977