Некролога като уговорка объяснява смъртния ми ход... Просто той е помориец и тя поморийка... то е като огъня до лед. Ще узнаят кого са загубили, ще я съдят всички, зная аз. И ще викат: «Как обичаше я той! А пък тя...» Каква причина: «Муму» и плесница - тряс... Тъй ще бъде: кораби, кервани ще проплачат траурната вест, Ще запият в мъка капитани по-суров ще вие Север днес. Ще узнаят кого са загубили, ще я съдят всички, зная аз. И ще викат: «Как обичаше я той! А пък тя...» Каква причина: «Муму» и плесница - тряс... И матроси сграбили кормила, псувайки света ожесточен, Ще престанат да вярват в трала... Каква ти селда - няма ме мен... Ще узнаят кого са загубили, ще я съдят всички, зная аз. И ще викат: «Как обичаше я той! А пък тя...» Каква причина: «Муму» и плесница - тряс...
© Живка Балтаджиева. Превод, 1977