Пред огледалото смехът ми див ехти, накриво то ме отразява: със кука нос, ухилен до уши, във венециански карнавал играя! Но свива се кръгът около мен и хващат ме, увличат ме в играта. Така, така... Едва усещам, че лицето ми за тях е вече маска. Фишеци и конфети... Ето, пак мен с укор гледат ме от всяка маска. Подвикват ми, че пак не съм във такт, настъпвам си партньора по краката. Какво да сторя - бягство презглава? Да влязя ли със тях във веселбата?... Дано под маските на зверове все пак с черти човешки са лицата. С перуки, с маски - всички до един, кой приказен, а кой - литературен... Съседът ми отляво - Арлекин, друг е палач, а трети - просто глупав. Един се постарал да стане бял, друг скрива си лицето от известност, а някой е безсилен, цял скован, от маска да си различи лицето. Аз с кикот встъпвам в този хоровод, но пак със тях се чувствам неспокоен: ако на някой на палач глава му се хареса и не си я снеме? Завинаги печален Арлекин, ако остане, влюбен в своя образ? Глупакът пък, глупашкия си вид на своето лице, ако забрави?         Вървя след маските, но вече знам, че не желая те да се разкриват: какво, ако паднат маските, а там - полулицата или те самите?...
        Кое добро е как да разбера, лицата честни как ли да открия? ...Като научихме с маски игра, в камък лицето си да не разбием... Но тайната на маските разбрах. Уверен съм в анализа си точен: на равнодушието маската при тях защита е от плюнки и шамари.
© Елена Желева. Превод, 2009