Векове и години все старият свят се стреми по-далеч от жестокия студ. Но защо тези птици на север летят, не отлитат ли птиците само на юг? И не търсят те слава, величие, под крилете им свършва ледът, а откритото щастие птиче е за награда от смелия път. Преживяхме ли всичко във този живот? И защо пак поехме върху път по вълна? Не, сияние северно нямаше. То е толкова рядко. Просто няма цена! Тишина. Само чайките - мълнии. С празнотата ги храним от длан. Но награда за дълго безмълвие е звукът най-силно желан. Как отдавна сънуваме в бяло света, всички други нюанси затрупва снега. Ослепяхме отдавна от таз’ белота, ще прогледнем от тъмна частица земя. Ще свърши това наше мълчание, слабостта ни тук ще се стопи. И след нощите на отчаяние полярен ден ще се възцари. Север. Воля. Надежда. Без граници свят. Сняг без кал, като дълъг живот без лъжи. Черни гарвани няма - те тук не летят, не кълват и не пият от чужди очи. Неповярвалите в проницатели и не спрели в свирепия студ, като награда за самотата си срещат винаги някой друг.
© Елена Желева. Превод, 2011