Тежки стъпки като зов на камбана в нощта проехтяха, - значи, време е, скоро ще тръгнем и ние без глас. По пътеки незнайни неуморни коне полетяха и към край неизвестен понесоха всеки от нас. В трудно време живеем, но щастие търсим все така, след него препускаме ние постоянно в галоп. Най-добрите приятели губим, дори непоглеждайки, че близо до нас вече празно е тяхното място. Огньовете още много време с пожари ще смесваме и ще чуваме звук от ботуши в ушите зловещ. На война ще играят по старому още момчетата, ще делим дълго хората на свои и врагове. А когато спре всичко - плачът и пожарите, грохотът, и когато конете под нас от умора се спрат, когато видим момиче, сменило шинела си с рокля, нека всички да помнят, да не губят, да не простят...
© Елена Желева. Превод, 2010