От векове са скрити в паметта събития и дати, и лица. Дълбока като кладенец е тя: опитай се да видиш с яснота лицето си - неясно отразено. Истинската от лъжлива роля отделя само безпристрастен съд: внимателно със миналото, моля, не чупете глинения съд! Военни някакви фрази припомняш си, просто така, изведнъж - например, че сапьорът греши само веднъж. Лениво някои се ровят там, а други с неохота си припомнят, за трети споменът е нежелан - миналото старо е имане, лежи завинаги неразкопано. Потокът на годините отнася указващите пътя ни стрелки, да се изгубиш там е много лесно и път назад да нямаш никак ти. Военни някакви фрази припомняш си, просто така, изведнъж - например, че сапьорът греши само веднъж. Но спри, почакай, сам не се вини, че всяко нещо има си причина - не да скрият, да забравят искат хората в недрата на годините, заровени на сянка тези мини. Всяка грешка през живота минал струва много скъпо, затова в минното поле не трябва нивга да грешиш за нищо на света. Военни някакви фрази припомняш си, просто така, изведнъж - например, че сапьорът греши само веднъж. Тласък, и стрелките бягат - ето, нервите на хората не са въжета, - ще се взривят, претрива се връвта... Но, може мината да я намерят, и вадят детонатора навреме! Спокойно спи земята под цветята, но мини щом намерят в твоя свят, във сигурни ръце ще ги поемат далеч от хората да ги взривят. Военни някакви фрази припомняш си, просто така, изведнъж - например, че сапьорът греши само веднъж.
© Елена Желева. Превод, 2010