Тежки стъпки призивно в нощта тишината удариха, значи час е за път и за сбогом без думи и плач. Там коне със копита пътеки незнайни проправяха и към край неизвестен понесоха всеки ездач. В дръзко време живеем, но щастието все изпускаме! и го гоним напразно с надежда до сетния час. Губим свойте най-верни другари в туй лудо препускане, без дори да усетим в галопа, че няма ги с нас. Още дълго ще бъркаме ний светлините с пожарища и ще скърцат зловещо в ушите ботушите пак, неизменно ще има войни сред децата играещи, ще делим всички хора с години на “свой” и на “враг”. А когато се свърши, заглъхне, и секне дори плача, и когато конете под нас уморени се спрат, и сменят ли шинелите с роклички наште момичета - нека помним безмилостно целия наш минат път.
© Асен Сираков. Превод, 1989