Ако имаш другар и той ни е свой, ни е враг и пак да отгатнеш решиш поне - струва ли или не?! Към върха го зови, върви и все с него бъди и бди - вързан с него, щом там висиш няма как да сгрешиш. Ако той уж върви добре, но внезапно сдаде и спре, плахо стъпва по лед и блед с вик залита напред - значи с теб редом тук е друг, не ругай - изпъди го, край! Недей тръгва с такъв, недей, за такива не пей! Ако ли той без хленч, без звук, зъл, навъсен върви, напук, ти се сринеш, но той лежи, стиснал зъби, държи! Ако той като в бой е пръв и върха покори със стръв - ти със него докрай бъди все едно че си ти.
© Асен Сираков. Превод, 1989