Всред догарящи свещи, молитва и кръст, всред трофеи, огньове, но с мирни съдби, в книжно детство растяхме без битки за мъст, изтерзани от свойте нищожни борби. А е толкоз досадно да си малчуган. И се биехме ядно, без мяра и свян. Ала мама тогава ни кърпеше пак. И четяхме в забрава до утрото чак. По челата косите ни лепнеха в пот и от всеки ред тръпнехме, бяхме в захлас, че с дъха на борба и на дързък живот пожълтелите страници дъхаха в нас. Научавахме в миг, ний; не влизали в бой, туй, че бойният вик не е простият вой, за делата достойни, що е „заповед“, „съд“, колесниците бойни как през грохот пълзят. От кланета и битки на минали дни беше мозъкът детски до край завладян! Разпределяхме ролите в свойте войни - всеки враг бе страхливец и Юда презрян. И врага да погубим летяхме в галоп. Свойте дами да любим се клехме до гроб. И всред всички цареше любов и покой, а от нас всеки беше прославен герой. Но се свърши. И търсиш за болката щит - няма как да избягаш в мечтите далеч! И опитай, разтворил юмрук на убит, да изтръгнеш оттам още топлия меч. Проумей в люта бран с този меч, всред злина, сложил шлема кован: всичко има цена! Страх и доблест не са равностойна съдба. И опитай вкуса на сурова борба. И щом грохне до тебе другарят ранен и над него застанеш безсилен, превит, и от първата загуба ревнеш сломен от това, че не ти си, а той е убит. Спри се в, този миг скръбен, прозрял през скръбта как през шлема озъбен се зъби смъртта. Виж Злини и Лъжи вдигат своя груб лоб, а зад тях все кръжи лешоядът над гроб. Ако с меча стар, бащин проправяш си път и сълзите прегръщаш, оставайки смел, всяко нещо осмисляш във битка на смърт - значи нужните книги все пак си прочел! Ако къшей последен ти с друг не си ял, безучастен и леден встрани си стоял, и не си с гняв палачи на бой призовал, ти живота си значи пилял-пропилял...
© Асен Сираков. Превод, 1989