На Юрий Гагарин
Аз пръв разчистих сметките с живота. Ще бъда честен: първо ми призля. Изчерпали заряда в залпа потен, димяха порите като дула. Замрях изопнат, свих се тих, обречен и стори ми се, че отново съм в нов лупинг центрофужен, безконечен или във баро-вакуумен сън. След малко тромав, с тяло натежало, в мълчание ще бъда потопен, а пресата с ковашкото духало навеки ще раздуха този ден. И всеки спомен тук пред мен застана, като с камшик ме шибна паметта: дубльорът с шанс за пръв, но пръв не стана - остана първи вторият в света. За него още шрифт свободен няма - за мен е печатарският запас. До трапа* пътя извървяхме двама, но сам се изкачих нагоре аз. А този, който знаехме по име и който орбитата прочерта, загреба с шепи мисли немислими и ги отся - реалност от мечта. След туй пред мен изникнаха лицата - познати, близки като в мараня. След ден по страниците на печата те ще разкажат свойте жития. А хората, живели по съседство ще бъдат призовани като в съд. Те ще обуят мойто босо детство и на скрижали ще го нанесат. Но думичката "Старт!" - на вик подобно, внезапно, рязко в мен нахлу. Прохъркаха двигателите злобно и огнен смерч ракетата изплю. От чувства секна пламъкът в душата. Дъхът чи спря от страх или пък сам. За сетен път притеглн ме Земята, притисна ме, не н се пуска, знам. Теглото с тонове увеличи се, очите ми изхвръкнаха сами и дясното око съвсем се слиса - то лявото погледна отстрани. Сподавен вик заседна като тапа. В креслото като дънер корен впих. Горивото до капчица излапа и ето, с първа степен се простих. А там под мене виеха сирени за здраве или пък за упокой. А тук двигателите разярени изтръгнаха ме в Космоса със вой. И приборите в Центъра замряха. Пак пролет бе по пялата страна. Очите ми обратно се прибраха. Спря натоварването - тишина. Във фаза нова бе експериментът. Забавен пулсът в датчика тупти. Влетях в нощта без вечер. Моят Център да си почивам кратко нареди. На лакъта си гордо сложих шлема: да, чувствам се отлично, що и как... Усетих лекота, че ме обзема, но блудкава, повдигна ми се чак. На микрофона шнурът клуп направи, от дробовете си дочувах звън. За миг сърцето сякаш ме задави - заседна в гърлото ми като трън. Отрапортувах весело, с готовност, отчетливо и много делово. И мислех: ето ти и безтегловност, и нищо не тежа, по същество. Но в този час не можех аз да зная, над безтегловността присмял се пръв, че скоро костен калций ще пикая и пак от нея ще повръщам кръв. Ръмжа ефира като спортна зала, но Левнтан нахълта с мощен глас. Научих, че в Историята цяла "Поехали!" съм казал първи аз.
© Асен Сираков. Превод, 1988