Тресе ме пак. Аз целият съм лед. Сърцето бие като камък в бъчва. У мене някой - алчен и проклет, с мазолести ръчища ме измъчва. Усетили ме, че едва стоя: - Ще се запие - казват - и задълго. Души ме той, от него се боя. Той кислорода вместо мене гълта. Не ми е двойник, нито второ "аз" - да обяснявам ли така глупашки - той моя кръв е, моя лоша страст. Такъв не ще сънуват и Стругацки. Той чака да се мине моя срок и думата си най-подир да каже - ще стана пресметлив аз и жесток и ще продам най-скъпото си даже. Животът се изплъзва разнолик и не че трябва да се оправдавам, но как ще си простя аз оня миг, когато той над мене надделява? Запас от сили в себе си открих. Във вените си, в гърлото - до дъно отрова вбих и тъй го надхитрих. Нека да плюска, докато издъхне.
© Владимир Попов. Превод, 1990