Защо ни са сюжети и интриги - за всичко знаем колко дават днес. И според мен най-хубавата книга е наказателният наш кодекс. И ако, да речем, не ми се дреме или ме гони още махмурлук, кодекса взел, по разните му теми, докрай чета, а не оттук дотук. Не давах на приятели съвети, на почит бе грабежът май край мен. И ето току-що какво прочетох: от три до десет, по-малко ни ден. Ах, тези редове безумно-кратки - и за какво романи да държа? Та в тях е всичко - лагерни бараки, побоища и карти, и лъжа. Ах, тези редове, чета ги мълком - зад всеки виждам нечии съдби! Щастлив съм, ако срокът не е дълъг, все може някому да провърви. И блъска се сърцето като птица, когато своя параграф чета. Кръвта зад слепоочията плиска, тъй както извън кофите сметта.
© Владимир Попов. Превод, 1990