Аз вътре не устисках. Все едно - годинка ще ми лепнат или четири. Момчета, напишете ми писмо, е, как е там - на свобода, момчета! Там фиркате ли? Тук е сух режим. И само сняг и сняг - до небесата! Момчета, не чезнете яко дим, драснете все пак нещо за душата. Ах, как ми липсва старият адрес и мутрите ви мили и предишни! Как е Надюха, с кой се мъкне днес? Сама ли? Нека също ми напише. По-страшен би бил само Страшен съд. Ала писмото стапя ледовете. Е, може би не ще ми го дадат. Но все едно, момчета, напишете!
© Владимир Попов. Превод, 1990