На Игор Кохановски
Другарят ми е в Магадан. Свалете шапки, свалете шапки! Замина сам, замина сам, не поетапно, не поетапно. Не че не му вървеше тук и не на някого напук, и не - чудак! - да му река, а ей така. Би казал някой: Не е в ред. Как тъй ще се лиши от всичко? Там има лагери безчет, а в тях - убийци, а в тях - убийци. А той: Не вярвай на мълва. Не повече са от в Москва. Ще грабне куфара си сам - ив Магадан. Аз себе си не виждам там - бих скочил и от електричка. Не тръгвам аз за Магадан ни по привичка, ни в кавички. Ще пея под китарен строй каквото сам ще види той в света от мене невидян на Магадан.                
© Владимир Попов. Превод, 1990