По скалата над пропастта по самия и край по ръба конете си с камшика зашлевявам - и ги карам да се втурнат Нещо въздух не ми достига - вятър пия, от мъглата гълтам Чувствам с гибелен възторг: пропадам, падам Малко по-бавно, коне, малко по-бавно! Стегнете се, не слушайте камшика. Ех, на какви коне попаднах - своенравни Не успях да поживея и песента си да допея. Конете си ще напоя и куплета ще допея Само още малко над пропастта да се задържа. Ще загина - като пухче ураган от дланите измита И на шейна в галоп ще ме повлекат в снега на сутринта. Сега на бавен ход, забавете, коне мои Макар и с малко, удължете пътя към приюта ми последен. Малко по-бавно, коне, малко по-бавно! Стегнете се, не слушайте камшика. Ех, на какви коне попаднах - своенравни Не успях да поживея и песента си да допея. Конете си ще напоя и куплета ще допея Само още малко над пропастта да се задържа. Ние успяхме на гости на Бог! а там закъснение не е прието Но защо... там пеят ангели с такава злоба в гласовете?! Или това е камбана цялата заглушена от ридания. Или съм аз, крещящ на конете да не препускат толкова бързо с шейната. Малко по-бавно, коне, малко по-бавно! Моля ви, не скачайте и не летете... Ех, на какви коне попаднах - своенравни да поживея не успях, поне песента си да допея Конете си ще напоя и куплета ще допея Само още малко над пропастта да се задържа.
© Стоян Атанасов. Превод, 2020