Носех своята Беда напролет по леда. пропука се леда и душата ми откъсна се, като камък под водата падна тя, А Бедата - уж тежка е върху края остър вкопчи се и се задържа. И Бедата от този ден нататък преследва ме накрай света, - Слухове, сплетни, заедно с нея тичат - Злословия. А че аз не умрях знаеше само голата върба, И още яребицата с яребичетата. Някой от тях казал му е, на моя Господин, Но издадоха ме - твърде много бъбрели са И от страст и без покой, Тръгна да ме търси той, Е, а с него Бедата с Мълвата се потътриха. Той настигна ме, догони ме, Прегърна ме, и на ръце ме взе, До него на седлото седеше Бедата, зло се хилеше Да остане с мен той не можа - бе само един единствен ден това. а Бедата завинаги с мен заживя...
© Стоян Атанасов. Превод, 2021