Нещо не е наред, Уж е ден като всеки друг Същото небе - и пак си е същото синьо Същата тази гора и въздуха си е същия и тази вода Само той не се върна от боя. Не разбирам сега - кой е бил прав между нас В нашите спорове, отнели сън и покой Мен започна да ми липсва чак сега Когато той не се върна от боя. Той не на място мълчеше и си припяваше не в такт, Все говореше нещо си свое Той, да спя не ме оставяше, още с изгрева бе на крак А вчера той не се върна от боя. Това че е пусто сега - не за туй се бо Чак сега осъзнах - били сме ний двама... Сякаш за мен вятъра задуха във огъня с бяс, Когато той не се върна от боя. Днес отскубна се, сякаш от плен пролетта, По погрешка извиках му аз: - Друже, остави ми от цигарата! - А в отговор - тишина Вчера той не се върна от боя. Мъртвите наши не ще ни оставят в беда, Нашите загинали са днес часови... Отразява се небето в гората като в чиста вода И дърветата стават сини и те... Има място в землянката, стига ни за двама доволно За нас и времето - течеше за двама... Всичко сега за един е... Само мисля си че Аз не съм се върнал от боя...
© Стоян Атанасов. Превод, 2021