Тъмнина е пред теб. Не отивай! Изчакай! Там като стена са залезите алени. Насрещен вятър, проливни дъждове и пътища... пътища неравни... Там - думите са чужди, там - зловеща мълва е, Там - ненужни срещи често се случват. Там изгоряла е и повяхнала тревата И следите губят се... изчезват В тъмнината! Там проверката за сила е в боя, В мъглите и ветрове безспирни Сърцето бърка ритъма свой и тупти неравно с прекъсване... Там - думите са чужди, там - зловеща мълва е, Там - ненужни срещи често се случват. Там изгоряла е и повяхнала тревата И следите губят се... изчезват В тъмнината! Там - и звуците и цветовете не са познатите Само че аз да избирам не мога Явно нужен съм там в тъмнината! Нищо... ще се оправя... Там - думите са чужди, там - зловеща мълва е, Там - ненужни срещи често се случват. Там изгоряла е и повяхнала тревата И следите губят се... изчезват В тъмнината!
© Стоян Атанасов. Превод, 2022