Разпали ми ти баня до бяло От белия свят аз отвикнах Ще се напаря, и тъй напарен Таз гореща пара ще развържe езика ми. Разпали ми ти банята, стопанке Ще се натопля, ще се напаря, На пейката, в най-горещия край Тез съмнения от себе си ще изтребя. Ще се отпусна аз до неприличност, Един черпак студена вода и всичкото минало забравям И татуировката на таз култова личност Ще засинее на лявата ми гръд. Разпали ми ти банята до бяло, стопанке От белия свят аз отвикнах Ще се напаря, и тъй напарен Таз гореща пара ще ми развържe езика. Колко вяра и гори са съборени колко скръб и пътеки са изпитани На гърдите ми отляво - в профил Сталин е, А отдясно - Маринка в анфас. Ех, за вярата моя безкористна Колко години съм почивал в Рая аз! Размених за живот безнадеждното мое пълно невежество. Разпали ми ти баня до бяло От белия свят аз отвикнах Ще се напаря, и тъй напарен Таз гореща пара ще ми развържe езика. Спомням си как рано сутринта на брат ми успях да извикам: „Обади ми се!“ - И двама красиви охранника ме грабнаха И ме отведоха от Сибир в Сибир. И тогава, дали на карерите, дали в блатата Преглъщайки сълзи и несгоди, По-близо до сърцето ние татуирахме този профил, за да може да чуе как се разкъсват сърцата ни . Разпали ми ти баня до бяло От белия свят аз отвикнах Ще се напаря, и тъй напарен Таз гореща пара ще ми развържe езика. Ох, втриса ме от тази история страшна парата прогони мислите ми от ума ми ... От мъглата на студеното минало, Потапям се в таз гореща мъгла. Мислите ми се блъскаха под темето на главата ми излиза, че аз напразно съм заклеймен, И зашибах аз с брезовата метличка туй наследство от мрачното време. Разпали ми ти банята до бяло, От белия свят аз отвикнах Ще се напаря, и тъй напарен Таз гореща пара ще ми развържe езика.
© Стоян Атанасов. Превод, 2023