На границата с Турция, някъде в Европа, Пълзи по ничия земя граничната бразда. Нашата застава е на север, край потока, А турската - сред храстите, на южната страна. А върху ничия земя - цветя с невероятна красота! Пристига годеницата и търси командира. “Приставам ти, прошепва тя, ще бъда с теб докрай!” Къде цветя за булката в таз пустош да намерят!? А сватба без цветя какво е - делничен гуляй! А върху ничия земя - цветя с невероятна красота! Изгората на другия, със зачервени бузки, Внезапно там се появява. Започва щур купон. И тя “Любими!” му шепти, само че на турски, “Искам сватба незабавно, с ходжа и файтон!” А върху ничия земя - цветя с невероятна красота! Граничарите ни смели, без да ги подсещат, Дружно тръгват към браздата, командирът - с тях. Откъде да знаят те, че кюрдите отсреща Тази нощ за същото са тръгнали без страх. А върху ничия земя - цветя с невероятна красота! Ароматът на цветята омайва командира. Онбашията застива, от любов пиян, И пада на поляната, преглътнал “ай сиктира”. И рухва редом с “майката” самият капитан. А върху ничия земя - цветя с невероятна красота! Капитанът се унася, странен сън сънува: Че паднала е между нас вековната стена. “За чий ли ми е, мисли си, проклетата чужбина? - Прищя ми се да повървя по ничия земя. Защо пък да не може, нали е все земя, Нали е неутрална тя?!” А върху ничия земя - цветя с невероятна красота!
© Христо Граматиков. Превод, ?
© Христо Граматиков. Изпълнение, 2003