Аз не обичам изхода фатален, в живота си изгарям и творя. Аз не обичам тоз сезон печален, когато няма радост в песента. Аз не обичам хладния цинизъм. Не вярвам във възторжени слова. Аз не обичам някой да се взира, над рамото ми, в моите писма. Аз не обичам хора мекотели, Ни да прекъсват думите ми в спор. Аз не обичам в гръб по мен да стрелят, Да стрелят в упор, също е позор. Аз ненавиждам клюки и възхвали, Съмнения червиви и бодли, По косъма напряко да ме галят, Да стържат по стъклото със игли. Аз не обичам сити и доволни, Избирам - без спирачки, в пропастта. Досадно ми е - времето е болно, забравено понятие - честта. Щом някой вика - чупят ми крилата, не чувствам жал, но, има и защо. Аз не обичам слабите играчи, Единствен, който жаля, е Христос. Аз не обичам страх да ме полази, Да бият слабия ме хвърля в бяс. Аз не обичам някой да ме гази, в душата ми да плюят, мразя аз. Аз не обичам циркови арени, където сменят милион за грош. На бъдещето светлите промени, Не ги обичам, нека да съм лош.
© Маргарита Мартинова. Превод, 2020