Вдишваме. Ръце встрани. И не бързай. Раз-два-три. Бодрост на духа, финес и пластика. Общоукрепяваща. Рано отрезвяваща. Жив ли си - прави сега гимнастика. В своя дом ако си ти лягай долу. Раз-два-три. И движенията точно изпълнявай. Без влияния отвън, истинско е, не е сън - вдишай силно чак до прилошаване. Силно се разпространи грипен вирус. Раз-два-три. Болест шири се сега без спиране Гробът чака всички слаби. Ако искаш силно здраве, значи спешно трябва ти разтриване. Запази сега мълчание, клякане до безсъзнание. И не гледай като тъмна буря. Ако си изнемощял, избърши се с някой шал и започвай водни процедури. Вече щом се умори, сядай, ставай, пак седни. Ти готов си даже и за Арктика. Група учени съветват алкохола и кафето да смениш със спорт и профилактика. Новините са ни ясни. Затова - търчим на място. И печелят всички без съмнение. Няма тук триумф победен няма първи и последен. Бяг на място - общо примирение.
© Силвия Недкова. Превод, 2020