В мен всяка вечер запламтяват свещи и твоят образ се опушва с дим... Не искам и да знам, че дните вещи лекуват всичко с ход неумолим. Днес нямам от покоя аз спасение. Преди години с чувствата ми тя, незнаеща за моето томление, замина си, по-точно - отлетя... В мен всяка вечер запламтяват свещи и твоят образ се опушва с дим... Не искам и да знам, че дните вещи лекуват всичко с ход неумолим. В душата ми - пустееща пустиня. Защо ви е таз моя пустота? Парченца песни има - паяжина, а всичко друго тя отнесе, тя! В мен всяка вечер запламтяват свещи и твоят образ се опушва с дим... Не искам и да знам, че дните вещи лекуват всичко с ход неумолим. Душата ми сега е в изнемога - прерови я и що остана - виж: две полуфрази, полудиалога, а всичко друго - Франция, Париж... И нека вечер запламтяват свещи и твоя образ да опушва дим... Не искам и да знам, че дните вещи лекуват всичко с ход неумолим.  
© Ася Григорова. Превод, 2008