Беше бягство на смърт - нагло, тъпо, в дует. Вологодския път и - с главата напред. И удариха двама посред бял ден на бяг. Пред конвоя - на длан, и до гърдите - във сняг. Но строят бе в редици образцови и „Дружбата" - трионът стар - зави. И ги застигна с гибел от олово от вишните нарядът постови. По очи в снега са, не помръдват май, а зад тях се късат псетата от лай. Девет грама напират в цевта - тясна за тях. А на мушката - ние, и се гърчим от страх. От вишните е предрешено всичко, а трябва да достигнем до брега. Но пред стрелците тук поединично безпомощно се мятаме в снега. Ех, да можех да видя с кого тръгвам на път и с кого поех риска да прекрача отвъд... Ти веднъж се показа, и прибързал: „Кажи - прахриптях - как се казваш и по кой член лежиш? " Но късно, че пороят от куршуми зачеркна го на кръст - на сто места. А аз, увлечен в своя бяг безумен, дори не забелягах. Срамота. И му викам: „Не стой! Я размърдай крака!“ Ала мъртъв бе той, с мозък, пръснат в снега. Прилоша ми! Куртката чак изсъхна на мен. А не секва стрелбата, сякаш в бой настървен. Във камъните вкопчен, вцепених се - щом идват псета, не помръдвай, брат. Те мозъка излизаха с езици, помаяха се, хукнаха назад. И озърнах се аз, и запсувах на глас. Гледам - идва към нас наказателна част. И подритват трупа: „Пукна, гадът! Файда никаква този път. Жив да беше - да пипнем парата, но не плащат при смърт.” И тръгнахме - пред цялата бригада, към зоната през този сняг дълбок. Потеглиха те - жадни за награда, а аз към нов - за бягството ми - срок. Псувах хорския род, после спрях изтощен. Би ме целия взвод и се гаври със мен. Що със ада ни плашат - тук - с тояги, с бич - там. Удрят там, тук е страшно, удрят тук - пак съм там. А в паузите - снегът и тишината. Глухарите токуват, лос пръхти. Пак си представям път към свободата и бягството успешно е почти. Аз гордостта си надълбоко скрил съм. И горделивци лижат там крака. Аз в карцера пък раните си лизах, но белезите виждам досега. Но вървим край река - не бе хилав и той. Недостъпни сега сме за всеки конвой. Свършвам тука - наум. Бяга звяр от ловеца. Но отнесе куршум на беглеца лицето. Уж всичко е отдавна там зарито и само нощем вият и крещят. Но сипвам сол на раните си скрити - да не забравя. Нека си болят.
© Ася Григорова. Превод, 2008