Rvu se s tím, co mi stačí síly Dnes jako včera Už to znám - Obklíčili mě, zas mě obklíčili A loví, jak jim vjeli plán Z mlází les dvouhlavňovém trčí Kde moji lovci svoje leženi Po sněhu běhá smečka vlčí A v živý terč se promění Lov na vlky je tady! Vzhůru na ně! Vlčice vlčata - bijte ty potvory! Psi vyjí o překot Náhončí řvou: Do zbraně! Sníh sákne rudou krvi a vlaji fábory Bez pravidel vlci se tu střílí lovcům se při tom ruce nechvějí fáborky nám svobodu vytýčili Když vystřelí, vlk nemá naději Vlk nemůže nedbat na tradice s mateřským mlékem je sajem rok co rok My vlčata víme od vlčice Že za fáborky nikdy ani krok! Lov na vlky je tady! Vzhůru na ně! Vlčice vlčata - bijte ty potvory! Psi vyjí o překot Náhončí řvou: Do zbraně! Sníh sákne rudou krvi a vlaji fábory Nohy i zuby dobře slouží tělu Tak proč jen - vůdce odpověz - Proč slepě skáčem do výstřelu A nezkusíme skočit přes Vlk jinak nesmi, jinak nedovede Můj čas vyprší právě teď Ten, komu patřím, ví, jak to provede Usmál se ještě, pušku zvěd... Lov na vlky je tady! Vzhůru na ně! Vlčice vlčata - bijte ty potvory! Psi vyjí o překot Náhončí řvou: Do zbraně! Sníh sákne rudou krvi a vlaji fábory Vybíhám náhle z toho obklíčení Až za fáborky: Já chci žit! Za sebou slyším To je překvapení Diví se myslivecky lid Rvu se s tím, peru se co mam sily Dnes je pryč, čeho jsem se bál Obklíčili mě sice, obklíčili Sklapne jim ale - běžím dál! Lov na vlky je tady! Vzhůru na ně! Vlčice vlčata - bijte ty potvory! Psi vyjí o překot Náhončí řvou: Do zbraně! Sníh sákne rudou krvi a vlaji fábory
© Jiří Dědeček. Překlad, ?