Zaživa jsem míval všechny ctnosti Nebál jsem se řečí ani kulí Vždycky trochu mimo běžnou mez Ale co jsem tady na věčnosti Ruce nohy jaksi ochrnuly Na pomníku stoji „Achilles" Nezbavím se žulového těla Ve švem soklu nadosmrti tonu Ani ta pověstná pata nejde ven Má železná kostra byla celá Pečlivě zalita do betonu Zbyly křeče v zádech den co den                                                         Po roce pak - jak já k tomu přijdu - Tisíce se okolo mě tísní Dneska bude pomník odhalen Takového shromáždění lidu Za zvuku mých pokrokových písní Magneťák zní jako strašný sen Mé ticho mě náhle opustilo Amplión se rozeřval až běda Reflektor mě svlékl před světem A můj hlas - co z toho smutku zbylo? Zaskvěla se technika a věda Slyším se, jak zpívám falsetem!                 Záviděl jsem tomu, co tam velí Taky bych chtěl pevným krokem kráčet A projít se po tom dláždění Davy pravda trochu znervózněly Když jsem začal nohy z žuly páčit Sypalo se ze mě kamení Nakloním se, šereda já lesklá Cítím, jak mi ocel praská v břiše Ke všeobecnému údivu A když pak má kostra o zem pleskla Z rozedraných útrob volám tiše Já jsem tady! Já jsem naživu!
               
© Jiří Dědeček. Překlad, ?