Napínám šlachy, napínám síly, dnes - jako ve včerejším dnu. Obklíčili mě, ach, obklíčili, jen tak si mě loví do počtu. Ve stínu jedlí číhají lovci a cvakot dvojek přechází v křeč, v kotrmelcích se změnili vlci na sněhu v pohyblivý terč. Lov na vlky běží, na vlky, jak se sluší! Na šedé tuláky, matky i mláďata. Náhončí křičí a štěkot psů rve uši, sníh, krev - jak mezi vlaječkami napjatá. Levotu hrajou s vlky i s námi, myslivců ruka nezná chvění! Svobodu svázali vlaječkami a vyjí v pevném přesvědčení. Vlk neporuší tradici svoji, jak štěňata - děti nevinné nás vlčí ctí naše matky kojí, nasáli jsme - “Za vlaječky ne!” Lov na vlky běží, na vlky, jak se sluší! Na šedé tuláky, matky i mláďata. Náhončí křičí a štěkot psů rve uši, sníh, krev - jak mezi vlaječkami napjatá. Naše běhy, čelisti, jsou rychlé, tak proč - zkoušíme se vůdce ptát, se uhoněni stavíme před výstřel a neprorveme se přes zákaz? Vlk cesty nemá, povinností hnán, i můj čas už na mě dosedá, ten, kterému jsem osudem byl dán, s úsměvem teď pušku pozvedá. Lov na vlky běží, na vlky, jak se sluší! Na šedé tuláky, matky i mláďata. Náhončí křičí a štěkot psů rve uši, sníh, krev - jak mezi vlaječkami napjatá. Však žízeň po životě vítězí, za vlaječky rozhod‘ sem se jít! S radostí poslouchal jsem z povzdálí všech těch lovců udivený křik. Napínám šlachy, napínám síly, dnes - ne jak ve včerejším dnu! Obklíčili mě - ač obklíčili, prázdné zbyly ruce myslivců. Lov na vlky běží, na vlky, jak se sluší! Na šedé tuláky, matky i mláďata. Náhončí křičí a štěkot psů rve uši, sníh, krev - jak mezi vlaječkami napjatá.
© Nataša Černá. Překlad, 2004