Už lodní šroub vnik do útrob delfína Vystřely do zad? To jsi mi ale hrdina! Dělostřelectvo pálit už nemůže dál. A do zatáčky loď vítr hnal! Dole je ráhno! Plachtu trhají! Třikrát se před Bohem kaji! Ať už na stráži své soky marně hledáš. Není to bída, ač v noze cit už nemáš. A skřípot dveří pro jedny - hluk, pro druhé - lad Odkud jste přišli? Jste zváni snad? Dole je ráhno! Plachtu trhají! Třikrát se před Bohem kaji! Už mnoho let - Ve spánku, s písní na rtech Na osud světa plivou ti lidé, ni vzdech. A světadíly? Ať zhynou v plamenech! Copak to vše jen mně bere dech? Dole je ráhno! Plachtu trhají! Třikrát se před Bohem kaji!
© Igor Jelinek. Překlad, 2011