Ledový štít co k nebi čněl Jak křištál plál. A kroky své ten kdo tu šel Na kámen psal. Ten vrchol páře temnotu Jak chladný kov. lá pořád věřím v čistotu Sněhu a slov, A i když přijdou tížké dny, Tak dobře vím, Že pochybnosti zmizely Jak černý dým. Ten den i dravý vodopád Mi úspěch přál, I vítr, který slunce snad K západu hnal.
© Ivana Kuglerová. Překlad, 2014