Jdeš po kraji ledovce. A zrak upřeš vždycky jenom na vrcholy. Hory spí. Dech berou od oblak, vydechují v lavinovém poli. Potom už tě z očí nespustí. Ručí za tvou cestu po kamení. Nad každičkou skalní propustí ostré zuby tlama hory cení. Hory první chápaly ten žal, s kterým kouř se přes průsmyky valí. Ty jsi tehdy nerozeznával rachot lavin od výbuchů v dáli. O pomoc jsi tehdy volat chtěl, ozvěnou se rozezněly skály. Vítr po útesech roznášel ozvěnu jak radiosignály. Potom v hrozném boji o průsmyk o tebe se hora strachem chvěla. Jejím kamenům buď za to dík - místo tebe nastavily čela. Kdo se bojí, nemá v lásce les, kdo se bojí, nepoleze do skal. Ty jsi po nich stoupal do nebes, změkla žula, stoletý led roztál. Když za lože zvolíš věčný led, když navždycky ztichneš v jeho stisku, pohoří nad tebou zvedne hřbet v nejpevnějším ze všech obelisků.
© Jana Moravcová. Překlad, 1982