Rovina žádná - je tu jiný svět, za lavinou zas lavinová změť a hned kamenopádem zalévá se pláň. Obejít můžem tuhle hřmící strž, jdeme však přímo - tak pevně se drž a v nebezpečí svůj život si chraň. Kdo nikdy nestál sám vprostřed skal, kdo tudy nešel a neriskoval, sám sebe nezná. Když sbíráš prach hvězd někde tam dole - ať děláš co chceš, za celý život nenalezneš setinu krásy všech horských cest. To nejsou růže, co vítr sem svál, to není pomník - jen kamenný val, který jak monument střeží tvůj klid. Jen věčný oheň září ti dnem na štítu ledově smaragdovém, kam bylo ti souzeno nevystoupit. O hloupé smrti padne pár slov. Ne... Není hloupá! Každý svůj rov najde, ať jakkoli plyne mu čas! Pak přijdou jiní - a vymění klid za nepohodlí. A dokážou jít cestou, jíž neprošel žádný z nás. Stěny jsou kolmé... Tak pozor si dej, na vratké štěstí nespoléhej! Kámen ti uhne, led sklouzne jak had. Měj silné ruce a své síle věř, věř pevnosti skoby - a příteli též... Na laně musí ti jistotu dát. Tesáme cestu do strmých skal. Nohy se třesou. Musíš jít dál! Srdce chce vyskočit, láká je cíl. Pod tebou leží celičký svět. V tom štěstí budeš však vždy závidět tomu, kdo k vrcholu právě teď vykročil.
© Jana Moravcová. Překlad, 1988