Do ulic hlučných měst, mezi kolony aut povinnost nakonec zpět nás volá. Každý z nás sbohem dal dobytým štítům skal, srdce však zůstává, srdce však zůstává někde v horách. Teď už nemyslím na hněv a spory, teď už vím, kolik mám vlastních sil. Vždyť lepší než hory - jsou hory, na které jsem ještě nevystoupil. V útrapách, v těžkých dnech - kdo by chtěl zůstat sám? Trasou zlou s přáteli projdeš snáze. Z dobytých vrcholů jdeme zpět k nížinám, vždyť i ti bohové někdy prý museli sejít na zem. Teď už nemyslím na hněv a spory, teď už vím, kolik mám vlastních sil. Vždyť lepší než hory - jsou hory, na které jsem ještě nevystoupil. Kolik slov, kolik slok, kolik nadějí mám, kolik ozvěn se v roklinách ztratí. Jdu-li z hor k nížinám - ať už s vámi či sám, vždycky vím, že se každý z nás k vrcholkům vrátí. Teď už nemyslím na hněv a spory, teď už vím, kolik mám vlastních sil. Vždyť lepší než hory - jsou hory, na které nikdo nevystoupil.
© Jana Moravcová. Překlad, 1988