Do paměti se vrývá každý šrám, data i tváře, dramatické scény. Paměť je studna. Podívej se tam - v té hloubce stejně uvidíš se sám a obraz bude trochu rozostřený. Vždyť moudrý soud pak jenom těžko říká, v čem že tu byla pravda, a v čem lež. Minulost je jak křehká keramika, stačí jen krok - a hned ji rozbiješ.         Jeden je líný, druhý zas má strach a neochotně z nitek příběh splétá, třetí už nechce překročit ten práh. Minulost je jak poklad v ruinách a nespatří už nikdy světlo světa. Proud roků dávno už si s sebou nese směrovky, které lákaly nás vpřed. V minulosti pak bloudíš jako v lese a není cesty, není cesty zpět.         Nemyslete si, že vás klame svět, nic nestává se nikdy bez příčiny. Každý vás přece nechce podvádět - to jenom leží pod vrstvami let zapomenuté, zrezivělé miny. A na minovém poli minulosti sapéři mají hrozně těžkou práci. Vždyť tenhle fakt je nadobyčej prostý: Tady se žádná chyba nevyplácí.         Nervy jak lana nemá nikdo z nás. Už tiká stroj a v chvíli nečekanou zaduní výbuch, protrhne se hráz. Kdyby tak lidé dokázali včas rozbušku najít, odhodit ji stranou! Pod květinami oddechuje země - a jestli přece miny budou v ní, vyjmou je ruce obratné a jemné - a dál od lidí výbuch zaduní.        
© Jana Moravcová. Překlad, 1988
© Vašek Vašák. Hudba & Provedení, 2014