Jiným směrem jsme začali roztáčet svět v ústupu z pohraničí, jenže velitel rázně nás obrátil zpět - z plání Uralu náhle se vztyčil. Potom již přišel den - a s ním rozkaz: Vpřed jít! Otevřít cestu všem ke svobodě! Slunce se muselo na nebi zastavit, změnit směr, nezhasnout na Východě. Jdeme Zemí a moc dobře víme, že nás nečeká kvetoucí ráj. Bagančaty svět roztáčíme o kus dál, o kus dál. Vichr z Východu po polích chuchvalce hnal, k horám stáda se choulí. Osou zemskou jsme pohnuli - a jdeme dál - přece kdykoliv znovu hnem zeměkoulí! Proto s obavou nehleďte dnes za sluncem, že snad na nebi jinde si stojí! Není to soudný den! To se otáčí Zem, jak se zachtělo všem rotám v boji. Lezem hlínou a v očích vztek máme, všude kamení, bláto a kal. Svými koleny Zem odstrkáme o kus dál, o kus dál. Ještě nikdo se nevzdal a nemůže vzdát, kdo jde společně s námi. Mrtví dokáží pro živé štít udělat - a tak ochrání nás před střelami. Hloupé olovo vysává životy z těl, střely do hrudi, do zad se vpily. Kdosi střílnu svým tělem teď umlčet chtěl - Zemi zastavil na malou chvíli. Nohy za sebou rvi kalužemi! Ještě lokty si pomoci smíš! A teď strkej i se mnou Zemi o kus blíž, o kus blíž! Kdosi náhle pak povstal a s povzdechem pad, jak když střele se klaní. Avšak náš celý pluk leze dál na Západ, aby Východ měl čas na svítání. Teď už čiší z nás bažiny, ryjeme zem, avšak úlevy nejsou tu žádné. Teď už všechno je v pořádku i se sluncem, Když my na Západ, na Západ táhnem... Rukama, nohama táhni Zemi! Ještě zuby si pomoci smíš! Zemi potáhnem dál kalužemi o kus blíž, o kus blíž!
© Jana Moravcová. Překlad, 1988