Kolik jen křížů by muselo být tam, kde leží společné hroby, kde u věčných ohňů jsou květy a klid a v pláči tam nestojí vdovy. Kde dávno se divoce vzpínala zem, je žula jak odvěká skála. Smrt společný osud tu určila všem, když osudy živých si vzala. Tam ve věčném ohni i ruský tank vzplál, dál hoří tam krovy i kámen. I Smolensk i Reichstag jsou plamen a žár, i vojácké srdce tam plane. U společných hrobů je vznešený klid, vždyť vdovy tam nestojí v pláči. Svůj vlastní kříž každý nemůže mít - a cožpak to k útěše stačí?
© Jana Moravcová. Překlad, 1988
© ? Stefanovic. Provedení, ?