Se svým plukem jsem bezmála obešel svět, strázním se bránil a bojoval s nimi. Potom mě s poctami poslali zpět v transportu se zraněnými. Náklaďák zastavil před zápražím, postál jsem u vlastních dveří. Cize se zavlnil nad střechou dým - svým očím věřil jsem stěží. Okna - jak když se stydí - mi nehledí vstříc, ženský zrak s údivem přelítl po mně. Snad trochu leknutí - a jinak nic! Zalomí rukama... Pak zmizí v domě. Psi jako zběsilí na řetězech štěkali, jen jsem tam vkročil. Klopýtal jsem a byl samý spěch - a znovu jsem nevěřil očím. Na mém místě tam u stolu jiný muž byl, zbytečně čekal jsem na vlídná slova. Seděl s mou ženou a jedl a pil, jak přísný pán domu se choval. Zatímco já v dálce ohněm jsem šel, snášel mráz, deště i vedra, on se tu zabydlel přesně jak chtěl, všechno si přestavěl, přebral. Vprostřed bitev nás chránit snad mohl jen Bůh, jenomže Bůh války má radši děla. Teď se však uzavřel železný kruh - jak když mě dostihla záludná střela. Tak se teď skláním až po samu zem, sbírám své veškeré síly: „Odpusťte, sousedé, že vůbec jsem - a že jsem se v adrese zmýlil! Přeju mír domu vašemu, lásku a chléb, štěstí ať životem s vámi dál kráčí!" On ani nemrkne! Stud ani hněv - snad vůbec necítí, ač je to k pláči. Zhoupl se svět a pak točil se dál, potichu vyšel jsem z dveří. Dům okna otevřel, v hanbě tam stál, jak ten, komu darmo jsem věřil.
© Jana Moravcová. Překlad, 1988