Na korábu je vzpoura. Pro zlaťáky, co mužstvu samy spadly do klína. Teď pověsili první darebáky - a tím to vlastně teprv začíná. Zvedejte plachty, nešetřete síly! Vždyť každá loď nás pošle k hlubinám za to, co jsme si sami předurčili. Pirátský černý prapor patřil nám! Čpěl střelný prach jak signál do útoku a letěl k čertu dobrý mrav i čest. Jako bys mávl proutkem - možná v šoku - k slovu se dostal dlouhý nůž a pěst. Zvedejte plachty, nešetřete síly! Vždyť každá loď nás pošle k hlubinám za to, co jsme si sami předurčili. Pirátský černý prapor patřil nám! A tihle dva - jak ďábli pominutí chtějí své zlato, chtějí si je vzít. Na kapitána! - A ten bez mrknutí včerejší lup dal do vln vyhodit. Zvedejte plachty, nešetřete síly! Vždyť každá loď nás pošle k hlubinám za to, co jsme si sami předurčili. Pirátský černý prapor patřil nám! A vlny se jak hroby uzavřely, vše smyly a vše znovu začíná... Vyhoďte vše, kde stopy krve čpěly - a cena bude ještě laciná. Zvedejte plachty, nešetřete síly! Vždyť každá loď nás pošle k hlubinám za to, co jsme si sami předurčili. Pirátský černý prapor patřil nám!
© Jana Moravcová. Překlad, 1988