Kdo nemá strach a kdo se umí bít - ať neváhá a hned se zbraně chopí! Ondatří koží car chce odměnit vítěze v boji se šavlí či s kopím.                                 Na vědomost ať veme všechen lid - a car to stvrdil pečetí už včera: Osm šestnáctin carství vítěz bude mít a bude mu též patřit celá carská dcera.
© Jana Moravcová. Překlad, 1988