Právě teď mám tě rád a nechci zakrývat, že pro tvou přítomnost vždy srdce znovu vzplane. Mám plakat, mám se smát, však právě teď mám rád, co bylo, nechci znát a nevím, co se stane. V minulém čase snad lze hořce milovat, jak jenom mrtvý smí, když víru živý ztratí. Zajatec něhy - z klasiky mám znát, že láska snad, že snad se ještě vrátí. Takhle se mluví o tom, co už bylo, co odkvetlo - bohužel, bohudíky, je svržen král, už přestal kralovat. Úsilí, které není naší silou, a nad minulým časem tiché vzlyky a nedůvěra ke slovům: Mám rád. Právě teď mám tě rád a nechci vydírat, žiju si, neměj strach, nepodřežu si žíly. V minulém čase nezůstal jsem stát, čas budoucí i tak mne vede k svému cíli. Snesu hlad, strpím chlad, za tebou půjdu rád jak galejník a rab bez falešného studu. Jenom se nesnaž na mně vymáhat, abych po "mám tě rád" dodal: "a vždycky budu". V tom slově "budu" hořkost bývá skryta, falešná směnka, podpis podvržený i zadní vrátka pro budoucí chlad, jedová číše do dna nevypitá, políček herce z nesoučasné scény a nedůvěra ke slovům: Mám rád. O časech mám zlý sen v jazyce francouzském. Co bylo, co má být - řekneš vždy jiným slovem. Jsem k běhu přes překážky odsouzen, musím je zdolat - byť jsou jazykové. Pod nohy padá z nich zlý, posměvačný smích, ve dvou však nejsme tolik nemohoucí. Mám rád v tvarech prostých i složených, v přítomném čase, ba i v předbudoucím.
© Jana Moravcová. Překlad, 1988