A ten mráz - a ten mráz... Od známých míst a cest města nová vždy lákají nás. Někdy Minsk, někdy Brest a ten mráz - a ten mráz... Není to jenom tak, že nás zvou z rodných míst širé pláně, kde zní severák. Jako by větru hvizd zazníval jenom tak... Ztrácíme doma vtip, do světa chceme jít, z nových dálek zas přátele mít. Dráždí nás věčný klid, jinde nám bude líp. Třebaže štěstí nám dokáže všude kvést, každý domů se navrací sám. Hledá tu správnou z hvězd, možná zde... možná tam...
© Jana Moravcová. Překlad, 1988