Neohlížejte se do roviny, spíš pozor dejte si na laviny a na to, že shora sype se kamenná suť. Můžeme uhnout a obejít strž, s námi se strmé stezky však drž a jako v boji nastavuj ránám svou hruď. Kdo neumí snad se s horami rvát, kdo nechce lézt a riskovat, najde tam dole možná na tisíc krás, za celý život spokojený osud ho ale neodmění desetinou těch zázraků, co tady nás. Věnce ti sotva sem někdo dá a obelisku se nepodobá ten kámen, který ti konečně daroval klid. Nad ním se tyčí a září svým věčným ohněm smaragdovým ten vrchol, který sis nestačil už podmanit. Že člověk se zbůhdarma zabije? Vždyť takhle umřít lepší je, než kdyby dlouho chřadnul anebo pil. Pak jiní pohodlí vymění za riziko a pachtění a místo něho dobudou jeho cíl. Na stěně musíš pozor si dát, na žádný výstupek nespoléhat. Kámen ke spolupráci nedonutíš. Spoléhej jenom na sílu svou, na skobu pevně zatlučenou, na to, že kamarád jistí podklouznutí. Škrábem se ztěžka na bílý sráz. Točí se hlava a srdce zas chtělo by z prsou napřed k vrcholu jít. Je báječný pocit mít svět u nohou, se závistí myslíš jen na toho, kdo teprve půjde dobývat svůj první štít.
© Milan Dvořák. Překlad, 1997